LLIBRES

Edicions científiques

Biblioteca Mèdica en totes les especialitats

Creem constantment publicacions amb continguts actualitzats per a difondre els últims
enfocaments científics i avanços en la pràctica clínica.

Editem revistes i llibres, en suport electrònic i/o paper, en diferents idiomes i per diferents països.

llibres

Llibres

El nostre catàleg de llibres conté més de 1.500 títols. Publiquem col·leccions específiques per a cada país, amb líders d’opinió locals.
El procés de producció dels llibres és molt personalitzat i manté una col·laboració constant amb els autors.
Permanyer publica, sota demanda, el més rellevant dels congressos internacionals més destacats; sèries de títols monogràfics sobre molècules; vademècum…